Varainsiirtovero.com sivuston tarkoituksena on tuoda sinulle kaikki tarpeellinen tieto varainsiirtoverosta. Olemme koonneet sinulle tietoa asioista joita varainsiirtoveroa miettiessä tulee ottaa huomioon. Voit myös aina kysyä meiltä. Tervetuloa!

Varainsiirtovero

Varainsiirtovero on vero, mitä ostaja maksaa kauppoja tehdessä. Se koskee osakkeen, arvopaperin tai kiinteistön luovutusta. Tosin veron määrän pitää olla silloin vähintään 10 euroa. Poikkeuksena tähän on arvopaperipörssissä tehtävä kauppa, mikä on täysin vapautettu tästä verotuksen muodosta. Myös ensiasunnon ostajat ovat vapautettuja varainsiirtoverosta, tietyissä tapauksissa. Kerromme tästä enemmän hieman alempaa.

Arvonlisävero 

Veron määrää tarkistetaan säännöllisesti. Tällä hetkellä se on 1,6 prosenttia arvopapereista, 2 prosenttia asunto-osakkeista ja 4 prosenttia kiinteistöistä. Tarkemmin sanottuna niiden kauppahinnoista.

Varainsiirtovero tunnettiin aikaisemmin kiinteistö – ja arvopaperikaupassa peritystä leimaverosta. Varainsiirtoverolaki astui voimaan vasta vuoden 1997 alusta alkaen. Enemmän itse varainsiirtoverolaista löydät lisää tietoa hieman alempaa.

Lisää tietoa varainsiirtoverosta Wikipediassa.

Varainsiirtovero 2013

Verotusta ja varainsiirtoveroa tarkastellaan aina vuosittain. Vuodelle 2013 tuli jälleen muutoksia voimaa. Tällä kertaa ne koskevat asuntokauppaa, tarkemmin sanottuna asunto-osakkeiden kauppaa. Varainsiirtoverotus säilyy siis ennallaan kiinteistökaupoissa ja osakekaupoissa. Kiinteistökaupoissa veroprosentti on edelleen 4 ja liikeosakkeiden kaupoissa se on 1,6.

Asunto-osakkeiden uusi verotus astui voimaan maaliskuussa 2013. Silloin veroprosentti nousi 1,6 prosentisa 2 prosenttiin.

Asuntokaupan verolasku kasvaa. Varainsiirtoverotuksen muutoksia sovelletaan asunto-osakkeiden kauppoihin maaliskuun alusta lukien. Muutos koskee asunto-osakeyhtiön, keskinäisen kiinteistöosakeyhtiön ja muun kiinteistöyhtiön osakkeiden kauppaa. Tämä tarkoittaa myös omakotitalon kauppaa, jos talo on asunto-osakeyhtiö. Myös veropohjaa on laajennettu. Aiemmin varainsiirtovero laskettiin asunnon kauppahinnasta, nyt mukaan lasketaan myös yhtiön velat.

Varainsiirtoverolaki

varainsiirtoverolaki

”1 § Varainsiirtovero

Valtiolle on suoritettava varainsiirtoveroa kiinteistön ja arvopaperin luovutuksesta siten kuin tässä laissa säädetään.”

Lue lisää varainsiirtoverolaista Finlexin sivuilta.

Varainsiirtovero ensiasunto

Ensimmäistä asuntoa ostettaessa ei tarvitse maksaa varainsiirtoveroa lainkaan, mikäli tietyt ehdot kauppaa tehdessä täyttyvät. Asunto voi olla osakehuoneista tai kiinteistö. Asunnon tulee tulla myös omaan käyttöön eli et voi hyödyntää verotusta sijoitusasunnossa, vaikka sellaisen ostaisitkin ensimmäiseksi.

Ehdot kaupalle ovat seuraavat:

 • Omistat asunnosta vähintään 50 prosenttia kaupan teon jälkeen.
 • Olet täyttänyt 18 vuotta, mutta et vielä 40 vuotta ennen kauppakirjan allekirjoittamista.
 • Asunto tulee omaan käyttöösi ja muutat siihen kuuden kuukauden kuluessa kauppakirjan allekirjoittamisesta.
 • Et ole aikaisemmin omistanut vähintään 50 pronsettia asunnosta tai asuinrakennuksesta.

Useimmat unohtavat seuraavan asian. Kun ostat ensiasuntoa niin sinun ei tarvitse maksaa varainsiirtoveroa, osakehuoneiston ostamisesta täytyy kuitenkin aina toimittaa varainsiirtoveroilmoitus verotoimistolle. Mukaan tarvitaan kauppakirja. Verotoimistossa sinulle annetaan veroilmoitukseen leima, jonka avulla sinun merkitä omistajaksi talonyhtiön osakeluetteloon. Tämän tekemiseksi sinun pitää tehdä ilmoitus yhtiön isännöitsijälle tai hallitukselle.

Ensimmäisen asunnon ostajan ei kuitenkaan tarvitse huolehtia veroasioista, jos asunnon ostaa kiinteistövälittäjän kautta. Silloin siitä huolehtiminen on hänen vastuullaan.

Ensimmäistä kertaa asuntokauppoja tehdessä täytyy myös pyytää Verohallinnosta lausunto siitä, että sinä et ole koskaan aikaisemmin omistanut asuntoa. Sen voi hoitaa puhelimen välituksellä. Lausunto postitetaan sinulle kotiin.

Varainsiirtoveron maksu

varainsiirtovero maksu

 

Varainsiirtoveron maksu suoritetaan oma-aloitteisesti verottajan tilille. Tämä tarkoittaa, että sinun pitää laskea itse maksettavan veron määrä. Tätä varten sinun täytyy muistaa varainsiirtoveron prosentit, joiden perusteella määrä lasketaan. Kertauksen vuoksi ne ovat seuraavat:

 • Kiinteistön varainsiirtovero on 4 % kauppahinnasta tai muun vastikkeen arvosta.
 • Asunto- ja kiinteistöyhtiöiden osakkeiden varainsiirtovero on 2 % kauppahinnasta tai muun vastikkeen arvosta (1.3.2013 alkaen). Vastikkeeseen kuuluu kauppahinnan lisäksi se osuus yhtiön lainoista, joka kohdistuu luovutettuihin osakkeisiin. Jos luovutus (kaupanteko) on tapahtunut ennen 1.3.2013, luovutuksesta maksetaan varainsiirtoveroa 1,6 % prosenttia kauppahinnasta tai muun vastikkeen arvosta.
 • Muiden osakkeiden kuin asunto- ja kiinteistöyhtiöiden osakkeiden varainsiirtovero on 1,6 % kauppahinnasta tai muun vastikkeen arvosta.
 • Varainsiirtoveroa ei tarvitse kuitenkaan maksaa, jos veron määrä on alle 10 euroa.

Mikäli kaupassa on ollut mukana useita ostajia, maksaa jokainen ite oman osuutensa veroista.

Varainsiirtoveroa maksaessa tarvitset seuraavat tietot:

 • Veron tunnus (80)
 • Ostajan henkilö- tai Y-tunnus
 • Ostajan nimi
 • Luovutussopimuksen allekirjoituspäivä

Mikäli maksat verot myöhässä, täytyy sinun oma-aloitteisesti maksaa siihen veronlisäsystä. Lisäyksen kanssa täytyy olla tarkka, sillä se tulee maksaa sentin tarkkuudella. Lisäyksen määrän voi tarkistaa verottajan sivuilta, osoitteestahttp://www.vero.fi/viivekorkolaskuri.

Lataa varainsiirtoveron maksulomake täältä.

Varainsiirtovero lomake

Varainsiirtoverojen kanssa tulee olla oma-aloitteinen. Käytännössä sinun itse huolehtia niiden suorittamisesta tai ainakin varmistaa, että kaupan toinen osapuoli huolehtii niistä. Tästä voit ladata eri tarpeisiin varainsiirtovero lomakkeen.

 • Lataa varainsiirtoveron tilisiirtolomake – Tilisiirtolomaketta käytetään varainsiirtoveron maksamiseen.
 • Lataa ilmoitus varainsiirtoverosta – Lomakkeella osakkeen tai muun arvopaperin ostaja tai muu saaja (esimerkiksi vaihto tai vastikkeellinen perintö tai lahja) tekee ilmoituksen varainsiirtoverosta.
 • Tee kiinteistönvälittäjän varainsiirtoveroilmoitus – Kiinteistönvälittäjä voi ilmoittaa asunto- tai kiinteistöyhtiön osakkeita koskevan kaupan ja siitä maksetun varainsiirtoveron. Ilmoitus tehdään verkossa.
 • Lataa varainsiirtoveron palautushakemus – Lomaketta käytetään haettaessa palautusta kiinteistöjen ja arvopapereiden luovutuksesta maksetusta varainsiirtoverosta tai leimaverosta. Jos kyseessä on kiinteistön luovutus, hakemus toimitetaan sille verotoimistolle, jonka alueella kiinteistö on. Jos kyseessä on osakkeen tai muun arvopaperin luovutus, hakemus toimitetaan hakijan kotikunnan mukaiselle verotoimistolle.
 • Lataa arvopaperikauppiaan varainsiirtovero – tilisiirtolomakkeella maksetaan arvopaperikauppiaan varainsiirtovero.

Varainsiirtovero kiinteistö

Varainsiirtoveroa suoritetaan kiinteistökaupoissa. Mukaan mahtuu sen verran säädöksiä, että emme ihan kaikkea avaa heti tähän etusivulle. Voit lukaista aiheesta tarkemmin artikkeleistamme. Kannattaa katsoa otsikon mukaan, että mikä sopii oman tilanteeseen. Käytännössä veroa maksetaan kiinteistön luovutuksesta. Mutta siihen on verrattavissa myös muita tilanteissa, jossa veroa pitää maksaa myös. Tässä eri tilanteet listattuna:

 • kiinteistön määräosan, määräalan, kiinteistöjen yhteisen alueen ja yhteisalueosuuden luovutus
 • vuokra- ja käyttöoikeuden luovutus, jonka haltija on maakaaren mukaan velvollinen hakemaan oikeutensa kirjaamista maanmittaustoimistolta. Tällöin on kyse vuokratontista, jolla on tai sille saadaan rakentaa oikeudenhaltijalle (vuokralaiselle) kuuluvia rakennuksia ja vuokraoikeus voidaan siirtää kolmannelle kiinteistön omistajaa kuulematta (esimerkiksi kaupungin vuokratontin luovutus rakennuksineen). Vuokraoikeuden perustaminen eli vuokrasopimuksen solmiminen ei ole verollinen luovutus
 • kiinteistön käyttöä pysyvästi palvelevan rakennuksen ja rakennelman luovutus (rakennuksen erillisluovutus), eli rakennuksen luovutus ilman, että samalla luovutetaan rakennuksen maapohjan omistusoikeutta (katso kohta 1.2)
 • yhtiön perustamisoikeuden luovutus, jos kiinteistö on hankittu perustettavan yhtiön lukuun.

Varainsiirtovero on suoritettava ja lainhuuto on haettava kiinteistön sijaintikunnan maanmittaustoimistolta 6 kuukauden kuluessa kauppakirjan allekirjoittamisesta. Vero on suoritettava varainsiirtoveron tilisiirtolomakkeella.

Selvitys maksetusta varainsiirtoverosta on esitettävä lainhuutoa tai vuokraoikeuden kirjaamista haettaessa. Erillistä ilmoitusta verotoimistolle ei tarvitse tehdä. Kirjaushakemuksen myöhästymisestä seuraa viivästyskorotus. Viivästyskorotukselta ei välty, vaikka vero on maksettu ajoissa. Lainhuudon hakulomake ja hakuohje löytyvät osoitteesta www.maanmittauslaitos.fi.

Mikäli kyseessä oleva kiinteistö on luovutettu useammin kuin kerran ennen kuin lainhuuto tai kirjaaminen on haettu, täytyy ostajan suorittaa vero viivästyskorkoineen myös aikaisemmista luovutuksista. Tämä täytyy tehdä 10 vuodelta taaksepäin. Poikkeuksena tähän on pakkohuutokaupassa ostettu kiinteistö, minä aikaisemmista luovutuksista ei tarvitse maksaa veroa.

Lisäksi kannattaa tutustua seuraaviin asioihin, mikäli ne koskevat sinua:

 • Rakennuksen erillisluovutus
 • Liittymät
 • Kunnallistekniset korvaukset
 • Lohkomiskulut: Jos myyjä on aloittanut lohkomistoimituksen, ostajan myyjälle maksama korvaus on osa varainsiirtoverollista kauppahintaa.
 • Maankäyttösopimukset
 • Asuin- tai vapaa-ajan kiinteistönkaupan yhteydessä luovutettu irtain omaisuus ja varainsiirtovero
 • Liike- tai teollisuuskiinteistön kauppaan liittyvän irtaimiston kauppahintaosuus

Varainsiirtoveron palautus

Varainsiirtoveroa voidaan palauttaa tietyissä tapauksissa. Käytännössä usein vaihtoehtoja on kaksi. Joko veroa on maksettu liikaa tai sitten verotuksen kohteena ollut kauppa on purettua tai siinä käytettyä hintaa on laskettu. Katsotaan molempia vaihtoehtoja erikseen.

Mikäli veroja on maksettu liikaa tai niitä on maksettu ilman syytä, palauttaa Verohallinto silloin tarpeettomasti maksetun osuuden. Tätä täytyy kuitenkin hakea. Pienin summa, mikä palautetaan on viisi euroa. Normaalisti palautuksen syynä tässä tapauksessa on väärän prosentin käyttäminen, kahteen suoritettu maksu tai yksinkertaisesti liian paljon maksettua veroa.

Jos kauppa puretaan tai hinta laskee, voidaan vero veroa palauttaa haettaessa. Silloin kahden asian pitää toteutua:

 1. Luovutus on tuomioistuimen päätöksellä purettu tai sen hintaa on alennettu.
 2. Sopimus on purettu tai hintaa on alennettu vapaaehtoisella sopimuksella tilanteessa, jossa samaan lopputulokseen olisi voitu tulla tuomioistuinteitse luovutuskirjassa olevan ehdon tai sopimusrikkomuksen vuoksi. Tällöin vaaditaan riittävä näyttö purkavan ehdon täyttymisestä tai sopimusrikkomuksesta, esimerkiksi asiantuntijan lausunto virheen laajuudesta.

Jos sopimus on lykkääväehtoinen, varainsiirtovero palautetaan riippumatta siitä millä perusteella kauppa on purettu.

Palautuksen lomake

Varainsiirtoveron palautusta pitää siis hakea. Sille on olemassa oma lomake, minkä voit ladata ylempää tätä sivua. Sitä tulee käyttää kun haetaan palautusta kiinteistöjen ja arvopapereiden luovutuksesta maksetusta varainsiirtoverosta tai leimaverosta.

Lomake palautetaan kotikunnan verotoimistolle, kun kyseessä on osakkeen tai muun arvopaperin luovutus. Kiinteistöjen kohdalla lomake toimitetaan sen alueen verotoimistoon, jossa kiinteistö sijaitsee.

Varainsiirtoveron määrä

varainsiirtoveron määrä

 

Varainsiirtoveroa laskentaan prosenttimääräisesti kauppahinnasta tai arvosta. Tarkkaa summaa ei voi siis sanoa suoraan. Veron prosentit vaihtelevat kohteen mukaan. Kiinteistön luovutuksestsa vero on 4 prosenttia kauppahinnasta tai muun vastikkeen arvosta. Mikäli kyse on taas arvopaperin luovutuksesta niin silloin vero 1,6 prosenttia kauppahinnasta tai muun vastikkeen arvosta. Arvopapereissa vastikkeeseen luetaan luovutussopimuksen ehtona oleva myyjän hyväksi tuleva ostajan suoritus tai suoritusvelvoite kolmannelle taholle.

Kolme vaihtoehto on asunto-osakeyhtiön tai muun kiinteistöosakeyhtiöiden osakkeiden luovutus. Silloin vero 2 prosentti vastikkeesta. Tässä tapauksessa vastikkeeseen lasketaan mukaan myös osakkeiden kantama yhtiölainaosuus. Käytännössä veroa suoritetaan niin sanotusta velattomasta hinnasta.

Mikäli menossa on vielä rakennusvaihe tai rakentaminen ei ole vielä alkanut niin vastikkeeseen luetaan osakkeisiin kohdistuva osuus yhtiön kaikista lainoista, jotka yhtiöllä on kohteen valmistumishetkellä tai omistusoikeuden siirtymishetkellä, jos se tapahtuu ennen valmistumista ja käyttöönottoa.

Sitten tietysti on tapauksia milloin varainsiirtoveroa ei makseta, kuten arvopaperipörssissä tai monenkeskisissä kaupankäyntijärjestelmissä noteerattujen arvopaperien kaupoissa.

Varainsiirtoveron laskemiseen asuntokaupassa voit käyttää tätä laskuria.

Kysy lisää tietoa

Mikäli haluat tietää varainsiirtoverosta mitä vain, jätä meille kysymys (vaikka nimettömästi) ja vastaamme sinulle piakkoin. Jätä kysymys klikkaamalla tästä.

Lue lisää tietoa varainsiirtoverosta

Löydät paljon lisää tietoa artikkeleidemme arkistoista. Arkistoista löytyy jokainen sivustolle kirjoitettu artikkeli ja ne löytyvät aikajärjestyksessä. Tutustu arkistoihin klikkaamalla tästä.

Voit myös seurata sivustolle tulevia kirjoituksia artikkelit-sivun kautta. Seuraamalla Varainsiirtovero.comin päivityksiä, saat uusimmat ja ajankohtaisimmat tiedot heti kun uusi kirjoitus julkaistaan.

Leave A Response

* Denotes Required Field